Velkommen til Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening

Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Helsinge og omegn, at arbejde på en forbedring og udvidelse af den almindelige sportsfiskerkultur og udvikling af sportsfiskerfærdigheder, nye fiskemetoder, nyt fiskegrej og socialt samvær.

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år – dog kan optages medlemmer, der er fyldt 10 år, når vedkommende er ledsaget og under opsyn af voksent medlem.

Foreningsåret løber fra 1. januar til 31. december og i den periode afholder foreningen ture til henholdsvis kysten,  put & take søer, Esrum Sø og havture på Øresund.

 

Kommende aktiviteter

Tirsdag d. 7 februar
kl. 19.00

Generalforsamling

Frivilligcenter, Helsinge

Foreningens medlemmer indkaldes herved til
Ordinær Generalforsamling
der afholdes tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00
i Helsinge Frivillighedscenter, Vestergade 4, Helsinge

med følgende dagsorden i henhold til foreningens love:
1. Valg af dirigent


2. Beretning v/ formanden


3. Regnskab v/ kassereren


4. Fastsættelse af kontingent for 2024
Der vil foreligge budget som grundlag for beslutning


5. Indkomne forslag:
5.1 Forslag fra medlemmerne
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen
Mail: ejvind@hartmund.dk eller post: Nordre Parkvej 20, 3200 Helsinge


5.2 Forslag fra bestyrelsen


6. Valg til bestyrelsen:
Formand Ejvind Hartmund (ikke på valg)
Næstformand Noel de Leon (på valg)
Bestyrelsesmedlem Arne Tonnesen (på valg)
Bestyrelsesmedlem John Christensen (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem Steen Møller (på valg)
Suppleant Michael Lydolph (ønsker ikke genvalg)
Revisor Gitte Romme (ikke på valg)
Revisorsuppleant Jan Bo Pedersen (på valg)


7. Eventuelt


Der er ikke spisning i forbindelse med generalforsamlingen.
Uddeling af præmier m.v. vil ske i forbindelse med en sammenkomst, som afholdes senere på foråret.