Om Klubben

Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening blev stiftet den 2. august 1944 af en lille håndfuld entusiastiske sportsfiskere og fra starten var der omkring 25 medlemmer.

Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Helsinge og omegn, at arbejde på en forbedring og udvidelse af den almindelige sportsfiskerkultur og udvikling af sportsfiskerfærdigheder, nye fiskemetoder, nyt fiskegrej og socialt samvær.

Udviklingen gennem årene har da også vist, at dette initiativ var berettiget, idet medlemstallet har været stigende gennem årene. Denne stigning har medført, at foreningen har haft mulighed for at udvide sine aktiviteter til gavn for medlemmerne.

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år – dog kan optages medlemmer, der er fyldt 10 år, når vedkommende er ledsaget og under opsyn af voksent medlem.

Foreningsåret løber fra 1. januar til 31. december og i den periode afholder foreningen ca. 26 ture til henholdsvis kysten,   put & take søer, Esrum Sø og havture på Øresund.

Foreningen afholder generalforsamling i februar måned, hvor det bl.a. afsløres, hvem der har vundet de mange vandrepokaler som klubbens medlemmer dyster om i årets løb. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en lille anretning og årets klubmester  udnævnes.

 

Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening har i mange år deltaget med flere 4-mands hold til regions- og danmarks-mesterskab i havfiskeri. Således har foreningen flere gange i årenes løb hjemtaget regionsmesterskabet for hold, ligesom det også er sket at den individuelle mester er kommet fra foreningen.

Foreningen deler et dejligt klubhus med skytterne fra HSI. I vinterhalvåret afholdes der klubaftener med foredrag evnt. krydret med video eller lysbilleder, fremstilling og reparation af grej, tips og ideer og ikke mindst hyggeligt samvær.

Foreningen ejer 1 jolle – 1 jolle med dam og benzinpåhængsmotor i Sørup havn i Esrum Sø Jollen er til rådighed for foreningens medlemmer i perioden 1. maj til 1. november.

Som nyt medlem i af Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening indbetaler du et indskud, som sikrer dig en række fordele – herunder medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund, som udgiver bladet “Sportsfiskeren” 4 gange om året. Hjemmesiden www.sportsfiskeren.dk er en oplagt chance for at få en mængde information om fiskeri, samt se tilbud på grej, rabat på fiskekurser og arrangementer.

I 1985 blev region Frederiksborg  oprettet under Danmarks Sportsfiskerforbund og tæller de fiskeklubber/-foreninger, der er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund – heriblandt Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening.

Du er forhåbentlig nu blevet mere nysgerrig efter at få mere at vide om Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening og dette får du ved at kontakte et bestyrelsesmedlem, eller formanden telefonisk eller via mail.